Farmárske stravné lístky

Informácie pre zamestnávateľov

(Objednávateľov FSL )

Zabezpečenie stravy prostredníctvom stravných lístkov je v súlade so znením §152 odst.2 Zákonníka práce, ktorými zamestnávateľ zabezpečuje pre svojich zamestnancov stravu. Zamestnávateľ je podľa uvedeného zákona povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť zabezpečuje poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Význam farmárskeho stravného lístka pre zamestnávateľa a zamestnanca

Po stránke ekonomickej sa primárne pre zamestnávateľa, ktorý začne odoberať farmársky stravný lístok, nič nezmení (iba ak má uzavretú zmluvu so spoločnosťou, ktorá mu fakturuje províziu za sprostredkovanie, nakoľko niektoré spoločnosti túto províziu u zamestnávateľa účtujú na rozdiel od našej spoločnosti, ktorá si províziu u zamestnávateľa neúčtuje a účtuje len reálne zaplatené poštovné).

Sekundárnym efektom je pre zamestnávateľa, ktorý odoberá farmársky stravný lístok, podpora zdravia svojich zamestnancov, nakoľko konzumáciou zdravých potravín sa znižuje chorobnosť zamestnancov. V ekonomickej rovine sa znižuje počet dní preplatenej práceneschopnosti zamestnanca zamestnávateľom. Zlepšuje sa zdravotný stav zamestnanca. Zdravotný stav vo veľkej miere ovplyvňuje jeho pohodu a výkony v práci. Pre zamestnávateľa sa tým sekundárne zvyšuje výkonnosť a efektivita zamestnancov.

Hlavným cieľom farmárskych stravných lístkov je zabezpečenie odbytu farmárskych produktov a potravín od poctivých farmárov, cez stravovacie zariadenia, slovenské obchody a obchodné reťazce, cez zamestnávateľov až ku konečnému spotrebiteľovi, ktorý si postupne začne uvedomovať všetky aspekty a dôsledky svojho spôsobu stravovania.

Informácie pre obchody a stravovacie zariadenia

(Prijímateľov FSL)

V súlade so znením §152 odst.2 Zákonníka práce je úlohou prijímateľov farmárskych stravných lístkov zabezpečiť stravovacie služby vo svojom stravovacom zariadení, pre klientov, ktorí sa preukážu farmárskym stravným lístkom, ktorého vzor bude mať prijímateľ farmárskych stravných lístkov k dispozícii vždy pri ich výmene. Zamestnávateľ je podľa uvedeného zákona povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť zabezpečuje poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Význam farmárskeho stravného lístka pre slovenské obchody a stravovacie zariadenia

Po stránke ekonomickej sa primárne pre slovenské obchody a stravovacie zariadenia, ktoré prijímajú farmársky stravný lístok, začnú zvyšovať tržby, dôjde k postupnému presmerovaniu obratov, z ostatných obchodných

Sekundárnym efektom je pre slovenské obchody a stravovacie zariadenia, nová klientela zo strany slovenských farmárov, ich subdodávateľov, obchodných a servisných partnerov, ktorí týmto krokom získajú nárast objemu práce, vytvoria nové pracovné príležitosti a tak budú mať viac finančných prostriedkov, ktoré minú v slovenských obchodoch a stravovacích zariadeniach, ktoré im pomohli s rozbehom alebo zvýšením obratu.

Je to uzatvorený kolobeh profitu pre každú zúčastnenú stranu, ktorá má v tomto spojení jednoznačnú a hlavným cieľom farmárskych stravných lístkov je zvýšenie obratu v slovenských obchodoch a stravovacích zariadeniach, zabezpečenie nových pracovných príležitostí pre slovenských farmárov, zabezpečenie odbytu slovenských farmárskych produktov a potravín od poctivých farmárov a v neposlednom rade spokojný zákazník, ktorý získa možnosť kúpiť zdravé lokálne produkty a do obchodu a reštaurácie sa vždy rád vráti.

Rozdiel Farmárskeho stravného lístka oproti ostatným stravným lístkom

Stravné lístky, ktoré sú momentálne používané umožňujú použitie stravného lístka, v akejkoľvek predajni, reštaurácii alebo obchodnej sieti s potravinami. Farmársky stravný lístok je použiteľný len v sieti slovenských obchodných prevádzok v slovenských stravovacích zariadeniach, slovenských reštauráciách a slovenských hoteloch, ktoré začnú čiastočne alebo postupne odoberať farmárske produkty a výrobky od slovenských farmárov a takýmto spôsobom ich budú podporovať.

Celospoločenský význam farmárskeho stravného lístka

Význam farmárskeho stravného lístka pre spoločnosť je v tom, že na Slovensku je potrebná obnova potravinovej sebestačnosti, v poľnohospodárstve, na základoch farmárskych produktov a zároveň podpora poctivých slovenských farmárov, podpora rodinných fariem, podpora mladých a začínajúcich farmárov. S tým je spojený rast zamestnanosti a ďalšie sekundárne pozitívne ekonomické dôsledky.

Prečo to robíme

Problematike okolo slovenských farmárov sa podrobne venujeme už niekoľko rokov. Slovenskí farmári nemajú problém dopestovať kvalitné produkty na náš stôl. Sme presvedčení, že poctiví slovenskí farmári si zaslúžia rovnaký podiel na zisku z predaja ich produktov v duchu fair trade, t.j. poctivého obchodu a preto sme sa rozhodli robiť to, čo robíme.

 

Poctiví farmári

  • Ľubomír Slovák

    Dedo môjho deda kúpil túto zem potom ako sa vrátil na staré kolená z Ameriky. Zacnelo sa mu po rodnej hrude. Vždy ma učil, že jedine, keď človek stojí pevnými nohami na svojej roli, je sám sebe pánom.

  • 1
  • 2
  • 3

Kontakt

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  0948 952 333
  0915 952 333
  poctivifarmari.sk

Sociálne siete