Etický kódex

KÓDEX poctivého farmára

Farmár alebo inak roľník, gazda, sedliak, hospodár, je ten, kto trvale pracuje v poľnohospodárskej výrobe a obhospodaruje pôdu, na ktorej súkromne alebo kolektívne hospodári.

„Poctivý farmár“ je ten, kto vykonáva všetky úkony vlastnými rukami, vlastným úsilím, príp. za pomoci techniky alebo iných farmárov, pristupuje k pôde, zvieratám, rastlinám, iným ľuďom, ktorí s ním hospodária, s náležitou úctou, rešpektom a láskou a poskytuje výsledky svojej práce z farmy v najlepšom vedomí a svedomí ako kvalitné, čerstvé a jedinečné výdobytky svojho poctivého prístupu, s cieľom ich maximálnej kvality pre udržanie zdravia svojich zákazníkov a konzumentov.

Udržiavanie dobrého mena „Poctivý farmár“ je postavené na základoch dobrého fungovania všetkých členov farmárskeho remesla, ktorými sú kladný vzťah k pôde, jej ochrana a zveľaďovanie. Pomoc, podpora, spolupráca, čestný prístup, ústretovosť, zdieľanie, odovzdávanie skúseností, šírenie pozitívneho vedomia formou osobného príkladu hodného nasledovania pre začínajúcich farmárov sú pre poctivého farmára každodennou samozrejmosťou. Konštruktívne riešenia v zmysle realizácie nápadov, návrhov a zlepšení vychádzajúcich z jednotlivca smerom k okoliu, na druhej strane taktiež prijímanie všetkého dobrého, pozitívneho a nasledovaniahodného smerom k jednotlivcovi, aby ho ako farmára podporovalo, ponúkalo možnosti jeho rozvoja a rastu a využívalo jeho potenciál a kapacitu podľa jeho schopností, talentu a chuti spolupracovať.

Žiadny „Poctivý farmár“ nekoná spôsobom, ktorým by poškodil dobré meno iného „Poctivého farmára“ alebo niekoho z jeho blízkych osôb. Komunikácia v rámci nositeľov tohto mena je v zmysle dobrých vzťahov, nikto nie je dôležitejší ako niekto druhý. „Poctiví farmári“ si pomáhajú, kladne pristupujú k riešeniu vzniknutých situácií, hľadajú riešenia a príčiny, ktoré chybu alebo problém zapríčinili, poučia sa z pochybení, majúc právo na omyl. Kódex „Poctivého farmára“ obsahuje základné hodnoty dobrého spolunažívania, mravov a budovania spoločných vzťahov a nie je zbytočnou kombináciou litery zákona so všetkými možnými situáciami, ktoré môžu v reálnom živote nastať.

Ak chceme zmeniť svet, jediné čo môžeme naozaj urobiť, je zmeniť seba samého na takú úroveň, aby sme pre ostatných a taktiež pre nositeľa mena „Poctivý farmár“ boli osobným príkladom, pretože jedine tak môžeme spolupracovať v duchu pekných, dobrých a zdravých medziľudských vzťahov a dosahovať dobré výsledky v prospech prírody a všetkých ekologicky zmýšľajúcich ľudí.

 

Prečo to robíme

Problematike okolo slovenských farmárov sa podrobne venujeme už niekoľko rokov. Slovenskí farmári nemajú problém dopestovať kvalitné produkty na náš stôl. Sme presvedčení, že poctiví slovenskí farmári si zaslúžia rovnaký podiel na zisku z predaja ich produktov v duchu fair trade, t.j. poctivého obchodu a preto sme sa rozhodli robiť to, čo robíme.

 

Poctiví farmári

  • Ľubomír Slovák

    Dedo môjho deda kúpil túto zem potom ako sa vrátil na staré kolená z Ameriky. Zacnelo sa mu po rodnej hrude. Vždy ma učil, že jedine, keď človek stojí pevnými nohami na svojej roli, je sám sebe pánom.

  • 1
  • 2
  • 3

Kontakt

  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
  0948 952 333
  0915 952 333
  poctivifarmari.sk

Sociálne siete